Sprog og Leg

Sprog og Leg er børnebibliotekernes samling af sprogstimulerende materialer

Har dit barn behov for ekstra træning af sproget, kan du finde hjælp i børnebibliotekernes Sprog og Leg materialer. Materialerne kan bruges sammen med mindre børn, som har brug for ekstra støtte til sproglig udvikling. I samlingen findes memory, billedlotto, lydspil, følespil og mange andre materialer.

Ved at lege med sproget kan man styrke barnets brug af begreber, forholdsord og sætninger. Nogle spil er velegnede til at styrke iagttagelse, koncentration, hukommelse og omverdensforståelse.

Samlingen kan bruges af forældre, samt tale-, læse- og støttepædagoger.

FOR AT SIKRE AT MATERIALERNE ER INTAKTE NÅR DE LÅNES UD, ER DE KUN TIL BRUG HJEMME - IKKE TIL LEG PÅ BIBLIOTEKET!