Det Kgl. Bibliotek

Adgang
Fri adgang
Her kan du låne bøger, artikler og tidskrifter. Det er også her du finder databaser og fysiske og digitale materialer, som fx billeder, musikudgivelser, noder, håndskrifter og meget mere.

Blandt de mange tilbud finder du:

Tidsskrift.dk er " Det Kgl. Biblioteks" nationale portal for publicering af faglige, videnskabelige og kulturelle tidsskrifter i digital fuldtekst.

Danmark set fra luften er digitaliserede luftfotos

Skolehistorier består af et udvalg af digitaliserede og affotograferede genstande og arkivalier fra det tidligere Dansk Skolemuseum og fra samlinger fra AU Library. 

Tekster er  udvalgte dele af ældre dansk litteratur – fra middelalderen og frem til midten af det 20. århundrede samt forfatterportrætter.