Læse-pralemærker

Læsepralemærker er et skoletilbud udarbejdet af Haderslev Bibliotekerne for at skabe et godt samarbejde om læsning mellem skole, forældre og biblioteket.

Inspireret af Spejdernes Duelighedsmærker, og det amerikanske klasseledelse strategi “Brag tags”, har vi på Haderslev Bibliotekerne lavet Læsepralemærker for Haderslev Kommunes 5. klasser, da statistik viser, at børns læselyst og -udvikling falder netop omkring dette klassetrin.

Mærkerne skal motivere til mere læsning og nye læsevaner. Forskning viser også, at børns læsning blomstrer i læringssituationer, hvor der er en god og tryg relation for barnet. Denne relation findes ofte mellem barn og forældre. Derfor kan du som forældre have en kæmpestor indflydelse på dit barns læseudvikling, læselyst og –motivation

Et læsetilbud hvor eleverne skal samle de forskellige klistermærker, der opnås ved læsning, i et hæfte. Pralemærkerne er tilrettelagt efter positiv psykologi og det amerikanske klasserumsværktøj “bragtags”.