Futuriblerne

Artikler gennem mere end 40 år om begrebet ’fremtidsforskning’ - set fra en sociologisk synsvinkel

fremtidsforskning.dk

Mere end 500 artikler fra 200 bidragydere.

Emner: COP15, danE, kommunalreform, nytteværdi, Finanskrisen, Religion og globalisering og Friedman og skovbørnehaver.

Målgruppe: studerende og andre med interesse for fremtiden.
Log på fra Futuriblerne