Europa World Plus

Engelsksproget database

Log in fra biblioteket - hjemmefra/fjernadgang

Europa World Plus giver information om 250 landes politik, økonomi, geografi,historie, religion og miljøforhold.  Hjemmesiden indeholder også oplysninger om ca. 1700 internationale organisationer.

Informationen om de enkelte lande er opdelt i:

• Country Profile: en hurtig skitse af landet ud fra en række korte underpunkter.

• Geography: Beskrivelse af landets udformning og beliggenhed, klima og befolkning.

• Chronology: Tidslinie over vigtigste begivenheder i landets historie.

• History: Overfladisk gennemgang af landets historie.

• Economy: Den økonomiske situation og kort økonomisk historie for landet.

• Country Statistics: Masser af statistik om landet. Europa World Plus kan desuden vise geografisk sammenlignelige statistikker.

Log in fra biblioteket - hjemmefra/fjernadgang