Skoletilbud for skoleåret 2022-2023

Se kataloget over børnebibliotekernes tilbud til skoleområdet i Haderslev Kommune

Kataloget retter sig mod grundskolen og er tænkt som en hjælp og inspiration for lærere, pædagoger og andre, der tager sig af skolebørnene i kommunen. 

Vi håber med kataloget at være med til at give skolebørnene en indholdsrig og læringsfyldt barndom og skoletid.