Sundhedscenter Vojens

Vojens Bibliotek er beliggende i Sundhedscenter Vojens

Med Vojens Bibliotek som en del af Sundhedscenter Vojens er sundhedscentret en naturlig samarbejdspartner for Haderslev Bibliotekerne.

Sundhedscenter Vojens er Haderslev Kommunes første sundhedscenter. Centret kommer til at rumme både private og kommunale funktioner som:

  • Læge
  • Fysioterapeuter
  • Sygeplejersker
  • Visitation
  • Rådgivningsteam Vest, Børne- og Familieservice
  • Livsstilshold
  • Bibliotek med Borgerservicefunktion
  • Borgerrådgiver

 

Der vil også være lokaler, som kan bruges af for eksempel foreningslivet.