Sprogsporet

Af sola
15.04.20
Bibliotekernes Sprogspor er bibliotekernes fælles indsats, som støtter sprogstimulering og tidlige læsefærdigheder. Målgruppen for indsatsen er børn i alderen 0-7 år.

Sprogsporet.dk er en værktøjskasse, som kan anvendes af alle de voksne, der omgiver barnet.

Børn får deres sprog, når de er sammen med hinanden, og når voksne taler, lytter, leger og læser for dem. De spor der bliver lagt i 0-7 års alderen, er altafgørende for børnenes videre liv og færden.

På sprogsporet.dk finder du bl.a. råd og tips til at understøtte barnets sprogudvikling f.eks. gennem sprogaktiviteter, bøger og højtlæsning.