Bygninger i Haderslev
Bygninger I Haderslev

Bygninger i Haderslev

Af antj
06.05.15
Bygnings- og landskabskultur i Haderslev kommune. En kommenteret litteraturliste. Udgivet af "By & Land Haderslev" Selskabet til bevarelse af gamle bygninger og landskabskultur i Haderslev Maj 2015

Denne litteraturliste tilstræber at give et overblik over publiceret materiale om bygninger og byudvikling i Haderslev kommune. Listen omfatter bøger, artikler og links. Ved de enkelte poster kan man gå direkte til netversionen, hvis en sådan findes.

De kursiverede afsnit ved de enkelte poster er indholdsnoter, som forhåbentlig kan være en hjælp ved søgning efter relevant materiale.

Listen søges løbende opdateret, og vi modtager gerne forslag til suppleringer. Du finder listen her 

Haderslev, maj 2015

Hanne og Henning Lausten