Haderslev Bibliotekerne genåbner for udlån og aflevering mandag den 18. maj

Af sola
13.05.20
Alle 3 afdelinger af Haderslev Bibliotekerne - Haderslev, Vojens og Gram - åbner igen fra den 18. maj. Genåbningen af bibliotekerne sker gradvist og kontrolleret, og der er indtil videre ikke mulighed for at bruge bibliotekerne som værested. De bemandede åbningstider vil være de samme som før coronanedlukningen, men den selvbetjente åbningstid er lukket.

Benyttelsen af bibliotekerne begrænser sig til udelukkende at gælde udlån og aflevering af materialer. Derudover bliver det igen muligt at reservere materialer, bestille bøger fra andre biblioteker samt at afhente reserveret og bestilt materiale.

Kulturministeriet har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen udarbejdet en række retningslinjer, som bibliotekerne skal leve op til. I henhold til retningslinjerne må der kun opholde sig et begrænset antal personer på bibliotekerne samtidigt, idet der kun må være én person pr. 4 kvadratmeter gulvareal.

Der vil derfor være følgende begrænsninger for genåbningen:

  • Selvbetjent åbningstid er lukket 
  • Ophold og avislæsning samt benyttelse af PC'ere, printere og kopimaskiner tillades ikke.
  • Borgerservice i Vojens og Gram er lukket (evt. henvendelse på tlf. 74343434)
  • Køb af og hjælp til rejsekort er lukket (evt. henvendelse på tlf. 70113333)
  • Billetsalg åbner ikke
  • IT-café åbner ikke
  • Sønderjyllands Retshjælp er fortsat lukket (evt. henvendelse på tlf. 53570023)
  • Borgerrådgiver åbner ikke
  • Lokalebookning er ikke mulig
  • Der vil indtil videre ikke blive afholdt arrangementer.

Husk at følge de generelle regler for begrænsning af smitterisiko - dvs god hygiejne, hold afstand og afsprit hænderne.

Bispens Café er indtil videre lukket, men følg med på www.bispen.dk for info om åbning af Bispens Café og Bispen iøvrigt.

Fristen for aflevering af materialer, der skulle være afleveret under bibliotekets corona-nedlukning er tirsdag den 2. juni 2020. Der bliver ikke opkrævet bøder, hvis materialerne afleveres indenfor denne frist.