Læsekreds

Læsekredse og læsekredskasser

Af sola
24.02.23
Der er mange læsekredse i Haderslev og 1-2 gange om året er der læsekredsopstart på bibliotekerne, hvor man kan høre mere om, hvordan man kommer med i en læsekreds eller selv starter én.

Bibliotekerne kan hjælpe læsekredsene med at skaffe bøger hjem i det nødvendige antal eksemplarer. Vi hjælper også gerne med at finde anmeldelser til bøgerne.
Vi har et antal læsekredskasser til udlån. En læsekredskasse indeholder 8 eksemplarer af bogen og UDLÅNES KUN SAMLET: de enkelte bøger kan ikke lånes separat.

Se  hvilke titler, der findes som Læsekredskasser.

Biblioteket kan være en læsekreds behjælpelig med at at finde et lokale, hvor læsekredsen kan mødes, eller man kan vælge at mødes privat.

 

Filer