Corona vaccination

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet information om vaccination mod Corona

Af ksmp
24.02.21
Læs om vaccination mod COVID-19

Pjece om vaccination:
Pjece med generel information om vaccination, hvor målgruppen er den brede befolkning.
Pjecen kan findes her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Vaccination-mod-COVID-19

Beskrivelse af flow fra visiteret til færdigvaccineret:
En oversigt, som beskriver flowet fra visiteret til færdigvaccineret. Målgruppen er både borgere og kommunale medarbejdere, der gerne vil blive klogere på processen, herunder hvorfor der kan gå noget tid fra, at en borger visiteres, til de modtager en invitation til at blive vaccineret.
Flowet kan findes her: https://www.sst.dk/da/corona/Vaccination-mod-COVID-19/Selve-vaccinationsprogrammet

Du kan læse mere om vaccinationer hos SSI

Klik på bøgerne herunder, så kan læse mere og evt. reservere.