Biblioteks-intro

Biblioteks-intro for studerende på ungdomsuddannelserne

Haderslev Bibliotekerne tilbyder biblioteksintroduktion for såvel folkeskoleelever som for unge på ungdomsuddannelserne.

Læs om biblioteksorientering for folkeskoleklasser her.

Haderslev Bibliotekerne afholder klassevise biblioteksintroduktioner for studerende på ungdomsuddannelserne - Katedralskolen, Handelsskolen, Teknisk skole og VUC Syd. Biblioteket tager løbende kontakt med uddannelsestederne og aftaler tidspunkt og forløb af biblioteks-intro'erne, som typisk vil starte med rundvisning i bibliotekslokalerne efterfulgt af intro til søgesystem og databaser og som afslutning løser eleverne selv opgaver i informationssøgning.

Øvrige uddannelsesinstitutioner m.m. kan henvende sig til biblioteket, hvis de vil lave en aftale om biblioteksintroduktion.