Guide til opgaveskrivning

Skal du skrive opgave?

Bibliotekaren har lavet en guide til dig, så du bedre kan finde rundt i bl.a. Haderslev Bibliotekernes søgesystem, bibliotekets digitale tilbud og Bibliotekernes fællesdatabase bibliotek.dk

en oversigt over bl.a. Haderslev Bibliotekernes søgesystem, bibliotek.dk samt relevante digitale databaser

 

Andre gode steder på nettet for dig, der skal skrive opgave:

Litteraturlistegenerator.dk  
Med Litteraturlistegeneratoren kan du lave din egen litteraturliste automatisk. Du skal bare indtaste de rigtige informationer, så vil generatoren opstille det rigtigt og sætte det hele i alfabetisk orden.

www.skrivopgave.dk
Bibliotekernes guide til informationssøgning.

 

Læs mere på ungli

Matlet.dk/
 Her kan man finde noter, eksempler, videoer, opgaver samt stille matematikrelaterede spørgsmål til emnerne på C-, B- og A-niveau. Alt indhold + videoer er skrevet/lavet af gymnasielærere og andre akademikere. Derudover besvares alle spørgsmålene af en cand.polit (som altså har niveauet til at undervise i matematik på gymnasierne