Lektørudtalelse

Forfatter: Jens Hjøllund

Fra Reykjavik-trilogien, hvis handling er henlagt til 1950'erne og 1960'erne, bevæger Einar Már Gudmundsson sig i denne nye roman bagud i tiden og slægtens historie. Gennem tre generationer følges en islandsk familie fra tiden omkring århundredskiftet og frem til 1930'erne, hvor én af romanens hovedpersoner, den stærke Ragnar, vender tilbage efter at have deltaget i den spanske borgerkrig. Det er historien/historierne om Islands forvandling fra bonde- og fiskersamfund til industrisamfund, om de åndelige og ideologiske brydninger mellem kristendom og kommunisme, men først og fremmest er det en række spillevende og uforglemmelige personportrætter med sømanden Olaf, hans kone Gudny og deres ti børn som centrum. EMG respekterer de historiske kendsgerninger, men lige så vigtigt er det poetisk-fabulerende lag, personernes indre liv, deres forestillinger og drømme, som viser ud i en dimension der ikke kan rummes i det historiske og sociale. Romanen er polyfonisk i sin form: mange historier, mange personer krydser hinanden, og der springes med fortællingens suverænitet mellem tid og sted. Det er magisk realisme og et eksempel på hvor stærk og livskraftig den nordiske fortælletradition stadig er. Et sted tales der om "fortællingens hellige øjeblik" og overalt i denne mangfoldige og rige roman oplever man som læser at være helt tæt på dette øjeblik