Selvbetjente biblioteker

Brug biblioteket kl. 7-21

Velkommen til Haderslev Bibliotekernes selvbetjente biblioteker
De selvbetjente biblioteker er et tilbud som betyder, at du kan benytte dit bibliotek hver dag fra kl. 7-21.
I den bemandede åbningstid er der personale til stede.  

I den ubemandede åbningstid kan du ikke få hjælp af personalet. Her lukker du dig selv ind på biblioteket, hvor du kan benytte dig af alle vores faciliteter.

Sådan får du adgang
Inden du kan få adgang til de selvbetjente biblioteker, skal du registreres som bruger ved personligt fremmøde med dit sundhedskort. Din adgang gælder på Haderslev Bibliotekerne i Haderslev, Vojens og Gram.

Børn og unge i alderen 10 til og med 17 år skal have underskrift fra en forældre eller værge for at få adgang til de selvbetjente biblioteker. Forældre/værge skal møde personligt frem sammen med den unge, for at blive registreret.

Børn under 10 år kan ikke selv blive tilmeldt de selvbetjente biblioteker. De kan benytte den ubemandede åbningstid sammen med en forældre, der er tilmeldt.

Når du er registreret, får du adgang til de selvbetjente biblioteker ved at køre dit sundhedskort igennem kortlæseren ved indgangen til biblioteket. Herefter låses døren op og du kan gå ind. Samtidig registreres du med oplysninger om tidspunkt og navn. Det sker automatisk, når du kører dit sundhedskort igennem kortlæseren ved indgangen til biblioteket.

Du er ansvarlig for de personer, som du lukker ind i de selvbetjente biblioteker. Børn i alderen 10-17 år må ikke tage andre med ind i det selvbetjente bibliotek.

Din adgang til Haderslev Bibliotekerne kan inddrages, hvis du ikke overholder Haderslev Bibliotekernes reglement, herunder reglerne for brug af de selvbetjente biblioteker.

Bibliotekerne er videoovervåget. Det sker både af hensyn til din tryghed - og for at beskytte bibliotekerne og deres inventar mod tyveri, hærværk o.l. Hærværk og tyveri anmeldes til politiet.

Benyttelse af de åbne biblioteker sker på eget ansvar.

Sådan klarer du dig selv
Du skal klare dig selv i den ubemandede åbningstid, dvs. du skal selv finde, låne, aflevere og reservere dine materialer.

Lån, aflevering og afhentning
Når du låner og afleverer, skal du bruge selvbetjeningsautomaterne. På skærmen står der, hvad du skal gøre. Det er vigtigt, at du følger instrukserne på skærmen. Når du låner på selvbetjeningsautomaterne, skal du tjekke, at der står udlånt ud for hvert af de materialer, du tager med dig. Hvis et materiale ikke er lånt rigtigt ud, sættes tyverialarmen i gang, når du forlader biblioteket.

Når du afleverer, står der på skærmen, hvor du skal sætte materialerne ved aflevering.

Hvis du har fået besked om, at der står et reserveret materiale klar til afhentning, har du samtidig fået oplyst et afhentningsnummer. Alle materialer, der er klar til afhentning, står i nummerorden på reolen med bestilte materialer. Når du har fundet dit materiale, skal du huske at låne det på selvbetjeningsautomaten.          

Søgning og reservering
På biblioteket er der computere med Haderslev Bibliotekernes søgebase. Her kan du søge, reservere og låne materialer.

Gebyrer
Hvis du skal betale gebyr pga. for sent afleveret materiale, kan du betale i appen “Biblioteket”. Du kan også betale til personalet i den bemandede åbningstid. Du kan ikke låne, hvis du skylder mere end 200,- kr.

Forlad biblioteket senest kl. 21.
Hvis du ikke forlader biblioteket kl. 21 udløser det alarmen. Udløser du alarmen, opkræves du den udgift, som biblioteket påføres når alarmen går i gang og vagtfirmaet tilkaldes.

Enkelte dage kan der være indskrænkning i den selvbetjente åbningstid.

Brug dit bibliotek - det er dit og mit
Bibliotekerne er vores fælles ejendom. Pas derfor godt på dem, så de kan være til gavn og glæde for os alle.

Hvis du oplever misbrug af Haderslev Bibliotekernes selvbetjente biblioteker, kontakt personalet hurtigst muligt.

Husk:
Du må ikke åbne vinduerne.
Du må ikke drikke alkohol, spise eller ryge.
Dyr må ikke medbringes.