Danske taler

Danske talers talesamling

Adgang
Adgang hjemmefra
På Danske Taler indsamles og publiceres løbende de taler, der præger den offentlige debat, også når den er ekstra kras.

Derfor kan du finde taler fra alle hjørner af det danske samfund på tværs af det politiske spektrum og forskellige kulturelle scener i samlingen.

Samlingen rummer også et stort udvalg af historiske taler, der dokumenterer udviklingen af det danske demokrati fra de første folkefester på Himmelbjerget til folkemøderne på Bornholm.