Elektronisk indmeldelse af børn - værgeblanket

Her kan du læse om indmeldelse af børn under 18 år som bibliotekslånere på Haderslev Bibliotekerne. Der skal udfyldes elektronisk samtykke for alle børn under 18 år, (værgeblanket) for at de må låne materialer på biblioteket.

Børn og unge under 18 år har ret til at låne, hvis en af forældrene eller en værge udfylder og underskriver elektronisk samtykke online med MitID.

Med samtykket giver forælderen/værgen tilladelse til, at barnet/borgeren må låne på biblioteket i henhold til bibliotekets reglement. Det indebærer bl.a. forpligtelse til at betale bøder ved for sen aflevering og at erstatte bortkommet og ødelagt materiale.

Overholdes bibliotekets reglement ikke af barnet/borgeren, er det værgen, der stilles til ansvar.

Klik her for at udfylde elektronisk samtykke for børn

Bemærk at der kan være periodiske forstyrrelser på login!

Bemærk også at der kan gå ca. et døgn fra du har udfyldt elektronisk indmeldelse til du modtager besked om, at barnet er oprettet som låner!

Vi opretter derefter hurtigst muligt barnet/borgeren som låner. Når det er sket, bliver der automatisk sendt en velkomstmail og/eller sms fra bibliotekssystemet.

Barnet bruger sundhedskortet som lånerkort, men kan også efter oprettelsen få udleveret et særskilt lånerkort på biblioteket.