Guide til opgaveskrivning

Skal du skrive opgave?

Bibliotekaren har lavet en guide til dig, så du bedre kan finde rundt i bl.a. Haderslev Bibliotekernes søgesystem, bibliotekets digitale tilbud og Bibliotekernes fællesdatabase bibliotek.dk

Hent og print guiden her: "

" - en oversigt over bl.a. Haderslev Bibliotekernes søgesystem, bibliotek.dk samt relevante digitale databaser.

Andre gode steder på nettet for dig, der skal skrive opgave:

Litteraturlistegenerator.dk  
Med Litteraturlistegeneratoren kan du lave din egen litteraturliste automatisk. Du skal bare indtaste de rigtige informationer, så vil generatoren opstille det rigtigt og sætte det hele i alfabetisk orden.

www.skrivopgave.dk
Bibliotekernes guide til informationssøgning.

SkoDa
Adgang til bl.a. fuldtekstdatabaserne Infomedia, FaktaLink, Forfatterweb og Britannica Online.
Adgang : Via din lokale uddannelsesinstitution.

Fagenes Infoguide
Portal med undervisningsrelevante netsteder udvalgt og vurderet af faglærere.