E-bøger og medier er elektroniske opslagsværker,aviser,tidsskrifter og andre netmedier hvor du kan søge alverdens emner og informationer.

Nogle af  e-resourcerne kræver, at du er bosat i kommunen og tilmeldt som låner på dit lokale bibliotek. Til andre er der fri adgang.