Søg med søgekoder

Du kan gøre din søgning mere præcis, ved at søge med søgekoder

Koderne kan kombineres med and, not eller or, skal skrives på engelsk.

ti= Søger på: Hovedtitel, undertitel, serietitel (incl. numre) sæt ” ” for frasesøgning.
ti=genfærd and ti=spøgelser
ti=hypnotisøren
ti="karitas uden titel"

fo= Søger på personnavn(e) der står som ophav, koorporationsnavn(e) der står som ophav
fo="stephen king"
fo=nesbø
fo="jo nesbø"

em= Søger efter ukontrollerede emneord, kontrollerede emneord, personer og koorporationer der står som emne
em=hunde
em=medier
em="sociale medier"


no= Søger i diverse notefelter – herunder f.eks. målgruppe. + udgave- og oplagsbetegnelse
no="fra 5 år"

fl= Søger på forlagets navn og hjemstedet for forlaget
fl=gyldendal
fl=oxford

år= Søger på udgivelses år (også genoptryk/oplag)
år=2013
år=201* (= 2010 eller 2011 eller 2013 …)
år>2014 (nyere end 2014)


facet.date Søger på det originale udgivelses år (ikke genoptryk/oplag)
facet.date=2013

ma= Søger på materialetyper
ma=sc (Musik cd'er)
ts=mp3
ma=th (Dvd'er)
ma=bå (Bøger)
ma=pf (Tidsskrifter og årbøger)

dkcclterm.ib Søger på ISBN numre
dkcclterm.ib=9788770790031

term.source Søger på original titlen
term.source=rapsbaggarna

sp= Søger efter materialer på et bestemt sprog
sp=dan (dansk)
sp=ger (tysk)
sp=eng (eng)

ds= Søger på skønlitterære emneord
ds=fantasy
ds=krimi

df= Søger på fag emneord (ikke skønlitteratur)
df=badminton
df=hunde

me= Søger på musik emneord
me=country
me="heavy metal"

mo= Søger på musikopstilling (Placering i biblioteket)
mo=jaz (jazz) - =jaa (jazz antologier) - =ja* (søger begge)
mo=bef (rock) - =bea (rock antologier) - =be* (begge)
mo=dau (dansk underholdning)
mo=und (udenlandsk underholdning)
mo=blu (blues) - =bla (blues antologier) - =bl* (begge)
mo=fil (filmmusik)
mo=ork (orkestermusik) - =ora (orkestermusik antologier) - =or* (begge)
mo=kam (kammermusik) - =kaa (kammermusik antologier) - =ka* (begge)
mo=eti (et instrument) - =eta (et instrument antologier) - =et* (begge)
mo=vok (vokal musik) - =voa (vokal antologier) - =vo* (begge)
mo=opr (opera) - =opa (opera antologier) - =op* (begge)
mo=fol (folkemusik)

facet.category= Søger på materialer for børn / voksne
facet.category=børnematerialer
facet.category=voksenmaterialer

ix= Søger på lix-tal / sværhedsgrad
ix=6

ll= Søger på let-tal / sværhedsgrad
ll=6
 

bs= Søger billedbøger og tegneserier
bs=bi
bs=te

Trunkering
Brug * (stjerne) til at søge på alle endelser af et ord, f.eks. paryk* - søger på ordene paryk, parykker, parykkerne, parykmager osv.

Maskering
Brug ? (spørgsmålstegn) hvis du er i tvivel om stavemåden, f.eks. pe?ersen - søger både pedersen og petersen.
Brug * (stjerne) hvis du er i tvivl om flere tegn, f.eks. pe*ersen - søger pedersen, peddersen, pettersen, pettersen, peitersen osv.

Kombinerede søgninger
ma=sc AND me=country - Søger country musik på cd
ma=th AND mo=opr -Søger opera på dvd
ma=th AND dk=77.7* - Søger spillefilm på dvd
df=london AND em=rejse* - Søger rejsebøger om London
ds=fantasy NOT facet.category=voksenmaterialer AND år=2014 - Søger fantasy romaner for børn fra 2014. (Det er en fordel at skille voksenmaterialer fra, for at få det mest korrekte resultat)
ma=pf AND illustreret videnskab - Søger tidsskriftet "Illustreret videnskab"