Biblioteks-intro

Vil du lære dit børnebibliotek bedre at kende?

Skolerne i Haderslev Kommune er velkomne til at komme og få en biblioteksorientering på deres lokale bibliotek. Henvend jer til biblioteket for at lave en aftale.

Indhold og omfang af biblioteksorienteringen aftales i hvert enkelt tilfælde, men som hovedregel bliver eleverne vist rundt og orienteret om bibliotekets tilbud, låneregler m.m.

Efter aftale med læreren kan eleverne få nogle opgaver, som de løser i grupper. Opgaverne kan være i tilknytning til emner, der arbejdes med i klassen. Eleverne bliver præsenteret for gode hjemmesider på internettet.

Eleverne får desuden mulighed for at blive oprettet som låner og få lavet et lånerkort, hvis de medbringer deres sundhedskort.