Børnehavebiblioteker

Nem adgang til bøger og læseoplevelser

Børnehavebibliotekerne er oprettet i samarbejde mellem børnebibliotekerne og daginstitutionerne. Børnebibliotekerne sørger for løbende udskiftning af depoterne i børnehaverne, mens personalet i børnehaverne tager sig af den daglige drift af børnehavebibliotekerne.

Børn og forældre kan låne bøgerne med hjem efter regler, som bestemmes af den enkelte børnehave. Bøgerne er samtidig til daglig brug i institutionen.

Børnehavebibliotekerne medvirker til at børn, der ellers ikke kommer på børnebiblioteket, sikres nem adgang til bøger og læseoplevelser.